Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Faizə və adi kəsrə çevrilmənin yenidən nəzərdən keçirilməsi

Faizlə ifadə olunan ədələrin adi kəsrlə və adi kəsrlə yazılan ədədlərin faizlə ifadəsini yenidən nəzərdən keçirin.   Daha sonra isə, yenidən bəzi məsələlərin üzərində işləməyə çalışın.

Faizlərin kəsrlər halında ifadə edilməsi

Faiz 'yüzdəlik hissə' deməkdir. Beləliklə, biz faiz işarəsini 'yüzdə' ilə əvəz edə bilərik.
Nümunə
Gəlin 15% -i kəsr halında yazaq.
15%= yüzdə 15=15100
Faizlərin kəsrlər halında yazılması haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə buradan video dərsə baxa bilərsiz.

Yoxlama

Çalışma 1A
65%-i ən sadə kəsr halında yazın.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr

Bu kimi daha çox məsələləri yoxlamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı nəzərdən keçirin.

Kəsrlərin faizlər halında ifadə edilməsi

Faiz "yüzdəlik hissə" deməkdir.Beləliklə, biz məxrəci 100 olan uyğun bir kəsr yazmalıyıq.
Nümunə
Gəlin 45 kəsrini faiz kimi ifadə edək.
Burada əsas məsələ 1225-ü məxrəci 100 olan kəsrə çevirməkdir. Bunun üçün bilməliyik ki, hansı ədədi 5-ə vuranda 100 alınır.
5×20=100
İndi isə 45 kəsrini faiz kimi ifadə etməyə hazırıq:
45=4×205×20=80100
80100=yüzdə 80=80%

Yoxlama

Çalışma 2A
110 kəsrini faizə çevirin.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%

Bu kimi daha çox məsələləri yoxlamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı nəzərdən keçirin.