If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Onluq kəsrlərə və faizlə ifadəyə çevrilmənin yenidən nəzərdən keçirilməsi

Onluq kəsrləri faizlə və faizlə yazılan ədədləri onluq kəsrlə ifadəni yenidən nəzərdən keçirin.   Daha sonra isə, yenidən bəzi məsələlərin üzərində işləməyə çalışın. 

Faiz nə deməkdir?

Faiz 'yüzdəlik hissə' deməkdir. Beləliklə, biz faiz işarəsini 'yüzdə' ilə əvəz edə bilərik.
Nümunə:
35%=35 yüzdə=35100

Faizlərin onluq kəsr kimi yazılması

Faizi onluq kəsr kimi yazmaq üçün, faizi 100-ə bölürük.
Nümunə 1
Gəlin 42%-i onluğa çevirək:
42%=42 yüzdə=42100
42100=42 yüzdə
42%=0,42
Nümunə 2
Gəlin 370%-i onluğa çevirək:
370%=370 yüzdə=370100
370100=370 yüzdə
370%=3,7
Faizləri onluq kəsr kimi yazmaq haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu videonu.

Tapşırıq

Çalışma 1A
Faizi onluq kəsr kimi ifadə edin.
92%
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi

Belə çalışmalar daha çox etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu çalışmaya nəzər yetirin.

Onluq kəsrlərin faiz kimi yazılması

Onluq kəsri faiz kimi yazmaq üçün, onluq kəsri 100-ə vururuq.
Nümunə 1
Gəlin 0,03-ü faizə çevirək:
0,03=3100=3 yüzdə
0,03=3%
Nümunə 2
Gəlin 5,8-i faizə çevirək:
5,8=580100=580 yüzdə
5,8=580%
Onluq kəsrlərin faizi kimi yazılması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu videonu.

Tapşırıq

Çalışma 2A
Onluq kəsri faiz kimi ifadə edin.
0.31
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%

Bunun kimi daha çox misal sınamaq istəyirsiniz? Yoxlayın bu tapşırığı.