If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Nisbət və tənasübə nəzər salaq

Diaqramda verilən iki əşyanın nisbətini necə tapmalı olduğumuzu öyrənək.
Nisbət iki müxtəlif kəmiyyətin müqayisəsidir.
Belə kəmiyyətlərə misal olaraq meymunlar və bananları götürürük.
4 meymun və 5 banan olduğunu görə bilərik.
Burada biz bir neçə müxtəlif yollarla meymunların bananlara nisbətini göstərə bilərik.
  1. Hər 5 banan üçün 4 meymun vardır.
  2. Meymunların bananlara olan nisbəti 4 -ün 5-ədir.
  3. Meymunların bananlara nisbəti 4:5-dir.
Nisbətdə ardıcıllıq önəmlidir. Burada bir neçə müxtəlif yollarla bananların meymunlara nisbətini göstərə bilərik.
  1. Hər 4 meymun üçün 5 banan vardır.
  2. Bananların meymunlara nisbəti 5-in 4-ədir.
  3. Bananların meymunlara nisbəti 5:4-dir.

Gəlin məşq edək!

Çalışma 1
Məryəm daşları sevir! Onun 6 ədəd qranit, 3 ədəd mərmər, 14 ədəd qumdaşı və 1 ədəd şiferi var.
Məryəmin kolleksiyasındakı qumdaşının mərmərə olan nisbəti nədir?
Cavablardan birini seçin: