If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Nisbət və tənasübə nəzər salaq

Diaqramda verilən iki əşyanın nisbətini necə tapmalı olduğumuzu öyrənək.
Nisbət iki müxtəlif kəmiyyətin müqayisəsidir.
Belə kəmiyyətlərə misal olaraq meymunlar və bananları götürürük.
start color #11accd, 4, end color #11accd meymun və start color #e07d10, 5, end color #e07d10 banan olduğunu görə bilərik.
Burada biz bir neçə müxtəlif yollarla meymunların bananlara nisbətini göstərə bilərik.
  1. Hər start color #e07d10, 5, end color #e07d10 banan üçün start color #11accd, 4, end color #11accd meymun vardır.
  2. Meymunların bananlara olan nisbəti start color #11accd, 4, end color #11accd -ün start color #e07d10, 5, end color #e07d10-ədir.
  3. Meymunların bananlara nisbəti start color #11accd, 4, end color #11accd, colon, start color #e07d10, 5, end color #e07d10-dir.
Nisbətdə ardıcıllıq önəmlidir. Burada bir neçə müxtəlif yollarla bananların meymunlara nisbətini göstərə bilərik.
  1. Hər start color #11accd, 4, end color #11accd meymun üçün start color #e07d10, 5, end color #e07d10 banan vardır.
  2. Bananların meymunlara nisbəti start color #e07d10, 5, end color #e07d10-in start color #11accd, 4, end color #11accd-ədir.
  3. Bananların meymunlara nisbəti start color #e07d10, 5, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 4, end color #11accd-dir.

Gəlin məşq edək!

Çalışma 1
  • Hazırki
Məryəm daşları sevir! Onun 6 ədəd qranit, 3 ədəd mərmər, 14 ədəd qumdaşı və 1 ədəd şiferi var.
Məryəmin kolleksiyasındakı qumdaşının mərmərə olan nisbəti nədir?
Cavablardan birini seçin: