If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Paylama xassəsini təsəvvür edin

Problem

Hesablayın.
İpucu: Şəkildən istifadə edərək 7×4 ifadəsini ayıraraq iki ifadə şəklində yazın.
Diaqram 7 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Hər bir hissəyə 4 dəyəri verilib. Diaqramın üzərindəki mötərizədə 7 dəfə 4 qeyd olunmuşdur. İlk 5 hissə bənövşəyi rənglənmişdir və onların aşağısındakı mötərizədə sual işarəsi qeyd olunmuşdur. Son 2 hissə isə yaşıl rənglənmişdir və onların aşağısındakı mötərizədə də sual işarəsi qeyd olunmuşdur.
7×4=( 
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
 ×4)+(2×4)
6×3= 
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
+ 8
8×3= 
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi