If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Ədəd oxunun kəsr xətti ilə əlaqələndirilməsi

Problem

Ədəd oxundakı start color #11accd, A, end color #11accd nöqtəsi hansı kəsrə bərabərdir?
Soldan sağa doğru uzanan ədəd oxu 0 nöqtəsindən başlayır, altı bölgünü keçdikdən sonra A nöqtəsinə, sonrakı bölgüdə isə 1 nöqtəsinə çatır və sonra dörd bölgü qədər uzanır. 0 və 1 arasında ədəd oxu üzərində səkkiz bərabər düzbucaqlı qeyd olunmuşdur. Hər düzbucaqlı ədəd oxunda bir intervalı göstərir. Soldan başlayaraq yeddi düzbucaqlı kölgəli, səkkizinci isə kölgəli deyil.
start color #11accd, A, end color #11accd, equals
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
İlişmisiniz?
İlişmisiniz?