If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Sahə və qruplaşdırma qanununu tətbiq edin

Problem

Aşağıdakı fiqurdakı hər kvadratın sahəsi 1 kvadrat vahiddir. Biz fiquru 2 bərabər hissəyə bölə bilərik.
Düzbucaqlı 7 sıra və 7 sütun ilə vahid kvadratlara bölünür. Sıralar boyunca əyri mötərizə 7 ilə və sütunlar boyunca əyri mötərizə 7 ilə işarə olunub. İlk 2 sıra mavi rənglənib və son 5 sıra bənövşəyi rənglənib.
Bütün fiqurun sahəsini tapmaq üçün bərabərliyi tamamlayın.
Sahə=2 yeddilik+
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
yeddilik
9×4=14+
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
9×5= 
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
İlişmisiniz?
İlişmisiniz?