If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Şəkil qrafiklərini analiz etmək (çox addımlı problemlər)

Problem

Ülviyyə bağçasında olan hər bir bitkidəki parabüzənləri saydı və aşağıdakı qrafiki hazırladı.
Parabüzən şəkli.
=5Parabüzən
Qrafikdə üfuqi oxda Bitki növü və şaquli oxda Parabüzənlərin sayı göstərilir. Hər bir bitki növü üfuqi ox boyunca soldan sağa belə sıralanıb: qızılgüllər, kahı, yonca və üzüm bitkisi. Hər bir bitki növü üçün parabüzənlərin sayı qrafikdə parabüzən şəkillərinin sayı ilə göstərilib. Qızılgüllər 7 parabüzən şəkli ilə, kahı 3 parabüzən şəkli ilə, yonca 5 parabüzən şəkli ilə, üzüm bitkisi isə 2 parabüzən şəkli ilə ifadə edilib.
Əgər 10 parabüzən kahıdan yoncaya uçsa, hansı 2 növ bitkinin eyni sayda parabüzəni olacaq?
2 düzgün cavab seçin :
İlişmisiniz?
İlişmisiniz?