If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Piktoqraflar və xətti qrafiklərin qurulması

Bir xətti qrafik qurmaq üçün, ilk növbədə, məlumat dəstindəki bütün dəyərləri özündə ehtiva edən bir ədəd oxu qurun. Sonra ədəd oxunda hər bi məlumat dəyərinin üzərinə X (və ya nöqtə) qoyun. Əgər məlumat dəstində birdən çox dəyər çıxarsa, çıxdıqca hər dəfə ədədin üzərinə X qoyun.

Video transkripsiyası