Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Piktoqraflar və xətti qrafiklərin qurulması

Bir xətti qrafik qurmaq üçün, ilk növbədə, məlumat dəstindəki bütün dəyərləri özündə ehtiva edən bir ədəd oxu qurun. Sonra ədəd oxunda hər bi məlumat dəyərinin üzərinə X (və ya nöqtə) qoyun. Əgər məlumat dəstində birdən çox dəyər çıxarsa, çıxdıqca hər dəfə ədədin üzərinə X qoyun.

Video transkripsiyası