If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Müqayisə simvollarının icmalı

Böyük, kiçik və bərabər işarələrini təkrar edərək daha çətin tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Ədədlərin müqayisəsi

Biz ədədləri müqayisə edərkən birinci ədədin ikincidən start text, start color #11accd, d, a, h, a, space, b, o, with, \", on top, y, u, with, \", on top, k, end color #11accd, end text, start text, start color #1fab54, d, a, h, a, space, k, i, ç, i, k, end color #1fab54, end text və ya start text, start color #7854ab, b, ə, r, a, b, ə, r, end color #7854ab, end text olduğunu göstərmək üçün simvollardan istifadə edə bilərik.

Daha böyükdür

Daha böyükdür simvolu: start text, start color #11accd, end color #11accd, end text start color #11accd, is greater than, end color #11accd.
19 start text, start color #11accd, b, o, with, \", on top, y, u, with, \", on top, k, d, u, with, \", on top, r, end color #11accd, end text 4-dən. start color #11accd, is greater than, end color #11accd simvolundan istifadə edərək belə yaza bilərik: 19, start color #11accd, is greater than, end color #11accd, 4.

Daha kiçikdir

Daha kiçikdir start text, start color #1fab54, end color #1fab54, end text simvolu: start color #1fab54, is less than, end color #1fab54.
23 start text, start color #1fab54, k, i, ç, i, k, d, i, r, end color #1fab54, end text 80-dən. start color #1fab54, is less than, end color #1fab54 simvolundan istifadə edərək belə yaza bilərik: 23, start color #1fab54, is less than, end color #1fab54, 80.
Simvolları yadda saxlamağın bir yolu belədir: simvolun daha böyük, açıq tərəfi həmişə daha böyük ədədə doğru baxmalıdır.

Bərabərdir

Bərabərlik simvolu: start text, start color #7854ab, end color #7854ab, end text start color #7854ab, equals, end color #7854ab.
35 start text, start color #7854ab, b, ə, r, a, b, ə, r, d, i, r, end color #7854ab, end text 35-ə. start color #7854ab, equals, end color #7854ab simvolundan istifadə edərək belə yaza bilərik: 35, start color #7854ab, equals, end color #7854ab, 35.
Müqayisə simvolları haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? Bu videoya baxın.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
Boşluqları doldurun.
48 __ 43
Cavablardan birini seçin:

Buna oxşar daha çox çalışma həll etmək istəyərsiniz? Bu çalışmaya nəzər salın.